دوره آموزشی تسهیلگری سازمان جوانان هلال احمر

دوره آموزشی تسهیلگری آموزشی با حمایت سازمان جوانان هلال احمر و دفتر UNFPA در سال 1392 توسط انجمن خانواده پایدار ایرانی برگزار گردید.

دوره آموزشی خلاقیت و دانش آموز کارآفرین

این دوره ویژه دانش آموزان در مدارس توسط انجمن خانواده پایدار ایرانی در سال 1391 برگزار گردید.

کارگاه پروژه نویسی

این کارگاه ویژه سازمانهای مردم نهاد حوزه زنان و خانواده در سال 1386 توسط انجمن خانواده پایدار ایرانی برگزار شد.