دوره شناخت بیماری اچ آی وی پیشگیری و درمان

این دوره توسط انجمن خانواده پایدار ایرانی برگزار شد.

دوره آموزشی مهارت خود آگاهی

آموزش اولین مهارت از مهارتهای ده گانه زندگی تحت عنوان مهارت خود آگاهی در روز پنجشنبه 30 خرداد 98 در مجموعه شهربانو با حضور سرکار خانم بیرجندی کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، توسط انجمن خانواده ایرانی برای علاقمندان برگزار شد.

دوره ی آموزشی رزومه نویسی

به منظور آماده سازی و توانمندی هر چه بهتر داوطلبین جوان انجمن خانواده پایدار ایرانی برای حضور در بازار کار، دوره آموزش رزومه نویسی در تاریخ 2 مهر 98 در محل انجمن برای اعضای دانشجو برگزار شد تسهیلگری این دوره به عهده سرکار خانم مشهدی و جناب آقای لشگری بود.

کارگاه آموزشی آشنایی با مفاهیم پایه در کار تیمی

این کارگاه آموزشی توسط انجمن خانواده پایدار در روز 98/4/27 از ساعت 9صبح با همکاری ستاد توان افزایی سمن ها با شرکت جمعی از اعضای فعال سازمانهای مردم نهاد شروع و در ساعت 16 به پایان رسید. مدرس این کارگاه جناب آقای علیرضا لشگری بودند.

دوره بین المللی پروژه نویسی

این دوره آموزشی در سال 1393 و در کشور اندونزی توسط انجمن خانواده پایدار ایرانی برگزار شد.

دوره بین المللی برنامه ریزی استراتژیک

این دوره آموزشی به میزبانی انجمن فداکار در کشور تاجیکستان در سال 1394 برگزار گردید و 2نفر از سفیران انجمن خانواده پایدار ایرانی در آن دوره شرکت نمودند.

دوره آموزشی مدیریت منابع انسانی

این دوره در سال 1392 به سفارش شرکت بهستان بهداشت در محل هتل گاجره با تسهیلگری جناب آقای دکتر پدرام موسوی و جناب آقای مهندس علیرضا لشگری، توسط انجمن خانواده پایدار ایرانی برگزار شد.