آرشیو گالری مجازی

دوره ی آموزشی رزومه نویسی

به منظور آماده سازی و توانمندی هر چه بهتر داوطلبین جوان انجمن خانواده پایدار ایرانی برای حضور در بازار کار، دوره آموزش رزومه نویسی در تاریخ 2 مهر 98 در محل انجمن برای اعضای دانشجو برگزار شد تسهیلگری این دوره

مشاهده نوشته »