مسابقه کارتون شایعه و کرونا به ایستگاه آخر رسید.

مسابقه ملی کارتونِ «شایعه و کرونا» با مشخص شدن نفرات برتر به ایستگاه آخر رسید. پس از فراخوان آثار در تیرماه 1399 و مهلت یک ماهه برای ارسال آثار، 201 اثر از 76 هنرمند دریافت گردید. با جمع آوری و دسته بندی آثار، جلسه داوری در روز سه شنبه مورخ 1399/6/4 برگزار و نهایتا توسط […]

انجمن ما را بشناسید

خانواده پایدار ایرانی، انجمنی است غیر دولتی، غیرانتفاعی و غیرسیاسی که در قالب یک تشکل مردم نهاد (NGO) پس از اخذ مجوز فعالیت، در سال 1387 تحت شماره 22890 به ثبت موسسات غیرتجاری رسیده و فعالیت خود را آغاز نموده است. بزرگترین آرمان انجمن ما رسیدن به جامعه‌ای پویا و هدفمند با تاکید بر ارتقاء […]