دوره آموزشی تسهیلگری آموزشی با حمایت سازمان جوانان هلال احمر و دفتر UNFPA در سال 1392 توسط انجمن خانواده پایدار ایرانی برگزار گردید.